Město Cheb

Děkujeme městu Cheb, které nám přispívá na provoz zařízení, v roce 2019 přispělo částkami:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Kč 49.000,-
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Kč 49.000,-

znak města Chebu