BREAK.POINT

 

 

 

 

 

Účelem tohoto projektu je získání finančních prostředků na realizaci čtyřdenního táborového výjezdu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které většinu svého volného času tráví na chebských ulicích bez jakékoli podpory a zájmu okolí.

Od pobytu očekáváme, že u dětí rozvineme sociální dovednosti, rozšíříme povědomí o rizicích, které vycházejí z trávení volného času na ulicích, zprostředkujeme jim nevšední zážitky, zvýšíme jejich sebevědomí a komunikační dovednosti.

 

Shrnutí tábora:

V rámci projektu BREAK.POINT se ve dnech 16. – 19. 7. 2019 uskutečnil Preventivní letní tábor v Jedlové – Staré Roli na Karlovarsku, kde jsme měly zajištěné ubytování a celodenní stravování.

Účastníky tábora byly děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Útočiště, tedy děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Každý den byly pro děti připraveny aktivity, jak v rámci prevence, tak pro vyplnění volného času.

Rána začínala ranní hygienou, rozcvičkou a společnou snídaní. Následně byla vždy připravená aktivita v podobě her či přednáškových bloků s preventivní tématikou uzpůsobenou věku dětí. Přednášky se týkaly témat jako kouření, nebezpečí kolem nás (oheň, ostré předměty, elektřina, chemikálie apod.), alkohol, záškoláctví, šikana. Děti byly zapojovány do diskusí a byly pro ně připravené pracovní listy k jednotlivým tématům.

Děti často řešily úkoly ve skupinkách, musely tak poslouchat jeden druhého, domlouvat se a společně dojít k vyřešení hry – úkolu. Učily se tak komunikaci mezi sebou, kompromisům, spolupráci atp.

Fyzickou kondici trénovaly děti krom rozcvičky také na lanové stěně uprostřed lesa, při nácviku technik bojových sportů a sebeobrany a v neposlední řadě při sportovních hrách na hřišti.

Každý večer jsme společně shrnuly prožitý den, co se dětem líbilo/nelíbilo, co si zapamatovaly, jak se při plnění úkolů cítily, jestli mají na následující den nějaké přání týkající se programu.

U dětí jsme denně dohlížely na hygienu – čištění zubů, sprchování, převlékání a také na stravování.

Na závěr tábora nechyběl oblíbený Bobřík odvahy.

Ze zpětné vazby od dětí víme, že se jim na táboře moc líbilo a rády by se v příštím roce účastnily znovu. Byly nadšené z připraveného programu i z jídla, které měly každý den 5x – 6x. Také ocenily, že jim zbyl volný čas na aktivity, které si samy vymyslely, například se seznámily s dalšími dětmi v kempu a hojně využívaly trampolínu.