CON.TACT CHEB

 

 

 

 

 

 

Projekt CON.TACT CHEB bude reagovat primárně na problém tzv. „dětí na ulici“ (děti, kteří většinu volného času tráví mimo rodinu, a dostává se jim jen malé podpory dospělých), kdy ze statistik vyplývá, že 91% obyvatel je denně svědkem, jak se děti a mladí lidé „poflakují“ na chebských ulicích. S tímto problémem úzce souvisí také kriminalita, kdy se nezletilí a mladiství podílejí zhruba na jedné desetině násilných trestných činů a případů krádeže vloupáním, a zhruba na pěti procentech prostých krádeží.

V současné době v Chebu a jeho okolí neexistuje žádný podpůrný preventivní program (např. asistent prevence kriminality, terénní pracovník v rámci NNO atd.), který by tuto cílovou skupinu zachytil v jejich přirozeném prostředí, a nabízel alternativy smysluplného a bezpečného trávení volného času.

Jako nezisková organizace poskytujeme již přes 10 let sociální službu „Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež“, nicméně vnímáme, že je to jen zlomek možné prevence a pomoci této cílové skupině.

Kontaktní pracovník bude po dobu deseti měsíců navštěvovat lokality, kde je nejčastější výskyt skupin „rizikové“ mládeže. Kontaktní pracovník bude oslovovat především děti a mladistvé ve věku od 6 do 18 let.

Hlavní pracovní náplní tohoto pracovníka bude po dobu deseti měsíců oslovovat tuto cílovou skupinu, získávat k ní důvěru, používat techniky pro práci s rizikovou mládeží, nabízet alternativy smysluplného a bezpečného trávení volného času, upozorňovat na rizika spojená s kouřením, závislostí na drogách, alkoholu a záškoláctví.