Nadační fond Albert „Můj Bertík pomáhá“

Projekt „Petřík“

Jsme přesvědčeny o tom, že pokud se dětem bude dostávat podpory, porozumění a budou dostatečně motivované k tomu, že něco dokáží, potom nebudou mít důvod uchylovat se k rizikovému chování. Celý náš tým již přes dva roky spolupracuje s třináctiletým chlapcem, který zažil za svůj život spoustu životní bolesti a odmítání ze strany vlastní rodiny a svých vrstevníků. Není pro nás vůbec lehké, dívat se na dětský smutek a strach, a proto jsme si díky této grantové výzvě rozhodly, že je načase s tím něco udělat, nebo alespoň se o to pokusit. Získané prostředky z projektu bychom využily na hiporehabilitaci pro Petříka, který má moc rád zvířata, především psy a koně.

Tímto chceme poděkovat Nadačnímu fondu Albert za příležitost účastnit se tohoto nadačního programu a zejména všem lidem, kteří hlasovali pro náš projekt „Petřík“, kdy jsme prostřednictvím Vašich 10 250 hlasů získali pro Péťu 55.000,- Kč, které budou využity na jeho hiporehabilitaci a pořízení pomůcek.

 

16. 1. 2020 – Finanční prostředky byly použity, jak bylo avizováno. Péťa pravidelně docházel za koníky v DDM Sova Cheb, kde působí hiporehabilitační sdružení Vraník. Děkujeme Petře Korelusové ze sdružení za vstřícnost a ochotu.

Petra Péťovu aktivitu shrnula slovy:

„Petr byl od začátku velmi pracovitý. Ke koním přistupoval opatrně a s respektem. Velmi dobře spolupracoval. Koní se vůbec nebál a byl rád za každou chvíli, kterou mohl u koní strávit. Je opravdu velmi šikovný a učenlivý. Po několika hodinách strávených spolu jsme navýšili spíše hodiny pedagogického ježdění,  které  mu dávalo více, než hiporehabilitace. Momentálně zvládá sám jezdit po jízdárně bez doprovodu a zvládá i jednoduché drezurní prvky a práci s kavaletami. I po skončeni akce s Bertíkem jsme Petříkovi darovali zdarma další hodiny.“

Péťa byl u koní spokojený, sám hodnotí, že: „to bylo dobrý“ a dále sděluje, že se naučil nové věci, jako poznat výstroj, čistit koně, nasednout atp. Péťovi projekt pomohl i se zařazením do kolektivu, během návštěv poznal nové děti s podobnými zájmy. Přes to, že finance byly v r. 2019 řádně vyčerpány, bude Péťovi umožněno za koňmi chodit i nadále v r. 2020. Projekt Péťovi tak umožnil vyzkoušet nové aktivity a otevřel dveře k dalšímu poznávání.